Ge väggarna liv och uppmuntra till eftertanke

vintage-poster

Inredning och väggkonst är en perfekt chans att uppmuntra till samtal och eftertanke. Genom att pryda dina väggar med konversationsstycken så kan du stärka din identitetskänsla och samtidigt mana till eftertanke.

vintage-poster

Ibland kan man behöva påminna sig själv om att inredning och konst inte nödvändigtvis behöver vara en bekväm och enkel sak. Tvärtom så kan man med fördel inreda lite småprovokativt eller åtminstone med ambitionen att väcka reaktioner.

Ofta är det de lite motstridiga och sträviga stilarna som gör mest intryck och skapar långvariga minnen. Vi har funderat lite extra på hur du skapar reaktioner med historisk konst och wall art.

Samarbete eller söndring

Den nuvarande europeiska gemenskapen har sin grund i kål- och stålgemenskapen. Efter två förödande världskrig som söndrade vår kontinent ville man genom industriellt samarbete och företagande knyta samman länderna i Europa.

Numera råder det vitt skilda meningar om var Europa är på väg. Men oavsett vad man anser så kan man med en krigskarta påminna sig om att det inte var längesedan den moderna landskartan bildades.

Att ta del av historiska kartbilder skapar även förståelse för gränser, och hur lätt det är att ta det rådande läget för givet.

Frihet och öppna gränser

Sverige har en lång tradition av öppna vidder, friluftsliv och allemansrätt. För många är landet en symbol för den skandinaviska fria naturen. Men samtidigt är det lätt att ta för givet, och i tider då det på många håll diskuteras stängda gränser kan det vara värt att påminna sig själv om nordlig öppenhet.

Att de skandinaviska och svenska vidderna har inspirerat många är uppenbart. Det nordliga landskapet och kulturarvet är återkommande i såväl klassiska som moderna verk. Ta chansen att pryda väggen med ett gemensamt kulturhistoriskt arv som än idag är påtagligt.

Att göra vad som behövs oavsett egen vilja

Ibland så behöver saker helt enkelt göras. Och det är inte alltid möjligt att prioritera sina egna åsikter, viljor och värderingar. Att sätta allas väl över ens egen kan ibland vara nödvändigt. Denna inställning har varit särskilt stark under krigstid, och återspeglas i ett stort antal krigsaffischer.

Huruvida man håller med eller inte är såklart en personlig fråga. Men det kan vara värt att fundera på hur långt den individuella friheten sträcker sig när man samtidigt behöver värna om det allmännas väl.

Möjligheten att drömma sig bort

Även om här och nu är en viktig plats att vara så bör man inte underskatta vikten av att våga drömma. Att visualisera sig själv på andra platser och i andra kontext är ett sätt att ge utrymme åt fantasi och väcka mental stimulans.

Man bör inte heller hymla med att många av oss med iver väntar på nästa chans till semesterupplevelser.

Reseposters kan uppmuntra till allt ifrån egentid till visioner om nya upplevelser. Kanske är det därför som de platser så bra i de flesta sammanhang. De gör det även enkelt att förena historiska motiv med en samtida känslor för det outforskade.