4 tips för att hitta rätt revisor till ditt företag

Att hitta rätt revisor är ovärderligt för ett företag. En revisor som passar perfekt kommer nämligen ge väldigt gynnsamma förutsättningar för företaget att expandera, utvecklas och få en bättre ekonomi. Därför är det också viktigt att lägga ner tid på att faktiskt hitta en bra revisor. Vi kommer ge några handfasta tips på hur ni som har ett företag kan gå tillväga och vad ni ska tänka på när en revisor ska anlitas. Med hjälp av våra tips hoppas vi att ni snabbt hittar en revisor som kommer verka för att ni ska kunna nå era mål.

det närmar sig årsredovisningen

1. Auktoriserad eller inte auktoriserad revisor?

Det finns lagstadgade krav som gör gällande att vissa företag måste ha en auktoriserad revisor. Det gäller främst sådana bolag som räknas som större. Ett större bolag är ett som under två, på varandra följande räkenskapsår, lever upp till minst två av följande kriterier:

  • Mer än tre anställda i medeltal
  • Balansomslutning på över 1,5 miljoner kronor
  • Nettoomsättning på över tre miljoner kronor

Mer information om vilka företag som måste ha en auktoriserad revisor finns att hitta hos Bolagsverket. För att sammanfatta det hela så behöver alltså inte alla företag ha en auktoriserad revisor, men vissa företag är tvungna att ha det. Företag som enligt lagen är tvungna att ha en auktoriserad revisor ska skicka in årsredovisningen till Bolagsverket.

Om du har ett företag som enligt lagen inte behöver en revisor men ändå vill ha det kan du alltså välja att anlita en revisor som inte är godkänd av Revisorsinspektionen. Om du väljer att göra det behöver du ändå ha i åtanke att om det är så att ditt företag snart lever upp till de kriterierna som bestämmer att företaget ska ha en auktoriserad revisor, så kan det vara bäst att välja en auktoriserad redan från första början. Detta eftersom man får ut allra mest av revisorns arbete om denne jobbar med företaget under en längre period. En auktoriserad revisor har dessutom ett “betyg” på sin kompetens och kunskap. Det är en trygghet för företaget.

2. Välja en revisor lokalt eller på distans

Eftersom en stor del av information kan överlämnas helt digitalt i dag finns det egentligen inte något krav på att en revisor ska befinna sig på samma ort som företaget för att kunna göra ett bra arbete. Det kan finnas fördelar med att välja en revisor som arbetar på distans eftersom det då är möjligt att hitta en kandidat som har spetskompetens inom just det område som företaget är verksamt.

Det man däremot måste tänka på är att det ofta är bra att kunna träffa revisorn på plats när det närmar sig årsredovisningen. Många företagare tycker också att det känns tryggare att välja en revisor som finns på samma ort. Det finns inget enkelt svar på vad som är det bästa valet, utan alla företagare måste utgå från sina egna önskemål och preferenser. Vill ni ha nära till revisorn fysiskt så att ni snabbt kan ordna möten på plats ska ni välja en som finns på samma ort. Om det inte känns viktigt för er och ni inte har något emot att ha möten över internet kan ni istället välja att leta efter en revisor som arbetar på distans. Det gäller oberoende av om ni väljer en revisionsbyrå eller en enskild revisor.

3. Uppdragets tidslängd – tänk så här

När ni ska välja en ny revisor till företaget behöver ni tänka på hur länge ni önskar kunna samarbeta med den personen eller byrån. Det är ofta allra bäst att välja en revisor som gärna arbetar med företaget under flera års tid, eftersom det kommer ge revisionen ett större värde. För en revisor är det nämligen viktigt att känna till företagets verksamhet och unika förutsättningar för att kunna verka rådgivande och komma med förbättringsförslag. Ju längre en revisor arbetar för samma företag, desto bättre brukar samarbetet bli.

Man får inte ha samma revisor hur länge som helst, men det går utmärkt att använda sig av samma revisor ett par år. Det här är någonting ni ska ha i åtanke när ni bestämmer vilken revisor ni ska anlita. Önskar ni att revisionen inte bara ska resultera i en revisionsberättelse utan också kunna optimera företagets ekonomiska hantering genom konkreta tips är det bättre att välja någon som vill ha ett uppdrag som pågår en längre tidsperiod än bara under ett räkenskapsår.

4. Välj en revisor med rätt erfarenhet

Det här är en punkt som går hand i hand med det vi tidigare varit inne på om att en revisor faktiskt kan hjälpa företaget att nå sina mål och att utvecklas. Som företagare ska man aldrig underskatta det värde en revisor kan innebära för verksamheten. För att skapa så gynnsamma förutsättningar för det som möjligt behöver man fundera på om det kanske är bra att välja en revisor som faktiskt känner till branschen man är verksam inom. Det är självklart inte ett krav att revisorn ska vara van med att arbeta på uppdrag av liknande företag, men i vissa fall kan det vara en stor fördel för alla inblandade parter.

En revisor som har erfarenhet av företag i liknande branscher kommer snabbare kunna se eventuella problem eller fallgropar som finns i den ekonomiska förvaltningen. En revisor som kan området kommer också snabbare kunna se förbättringsmöjligheter och hjälpa er som driver ett företag att faktiskt göra sådana förändringar som är värdeökande. Om ni tror att ert företag kommer må bäst av att ha en revisor som känner till branschen ni verkar inom kan ni också kontakta företag som är verksamma inom samma område för att fråga om de har tips på revisorer som är bra. Det går också att skicka ut förfrågningar till flera revisionsbyråer eller revisorer för att försöka kartlägga vilka alternativ det finns att välja mellan.